Otorinolaringologia

Gabinet Mèdic de diagnosi i Tractament, GD Mèdic, a Girona

 • Dr. Pere García Gonzàlez (despatx primer pis)
 • Dr. José Antonio Llano Calvo (despatx primer pis)
 • Dr. Humbert Massegur Solench (despatx segon pis) www.humbertmassegur.com

Què és l’otorinolaringologia ?

L’otorinolaringologia és l’especialitat mèdica i quirúrgica en la què se sumen els coneixements relatius a l’orella (OTO), el nas (RINO) i la faringe i la laringe (LARINGOLOGIA), a més de la PATOLOGIA CERVICOFACIAL (coll, glàndules salivals i tiroides). Tots aquests territoris estan connectats i moltes malalties d’aquesta àrea poden donar símptomes relacionats i han de ser tractades en conjunt per aconseguir una millora en cada una de les seves parts.

La proximitat amb altres territoris anatòmics com l’ull o el cervell fan que s’estableixin estretes relacions amb altres especialitats com l’OFTALMOLOGIA, en la patologies de vies lacrimals i òrbita i amb la NEUROCIRURGIA, en les tumoracions d’hipòfisi, base de crani o orella (neurinomes del nervi acústic), que constitueix el que seria la superespecialitat de BASE DE CRANI.

Quines patologies s’hi inclouen?

Orella: 

 • Sordesa o pèrdua auditiva
 • Vertígens
 • Otitis agudes, cròniques i colesteatomatoses
 • Acúfens o tinnitus

Nas:

 • Epistaxis (hemorràgies nasals)
 • Rinitis
 • Sinusitis
 • Adenoides o vegetacions
 • Pòlips nasals
 • Desviació de l’envà i de la piràmide nasal
 • Patologia de les vies lacrimals
 • Traumatismes nasals
 • Tumoracions nasals
 • Tumors de la base de crani
 • Tumoracions de la rinofaringe

Faringe:

 • Amigdalitis
 • Ronquet i apnea del son en nens i adults
 • Disfonies, nòduls i pòlips de cordes vocals
 • Tumoracions i càncers de laringe, faringe o llengua

Regió cervicofacial

 • Tumoracions i ganglis del coll
 • Tumors o inflamacions de les glàndules salivals
 • Tumoracions de la glàndula tiroide
 • Alteracions de l’articulació temporomandibular
 • Paràlisis facials

Proves diagnòstiques i terapèutiques

 Orella:

 • Otomicroscòpia
 • Endoscòpia d’orella
 • Audiometria tonal
 • Audiometria infantil
 • Timpanometria-Impedanciometria
 • Potencials evocats auditius
 • Estudi i teràpia del vertigen
 • Estudi i teràpia dels acúfens

 Nas:

 • Fibroendoscòpia
 • Endoscòpia rígida
 • Olfactometria
 • Radiofreqüència de cornets

Faringe, laringe i coll

 • Videoendoscòpia faringolaríngia
 • Videoestroboscòpia laríngia
 • Estudi i teràpia de la veu
 • Estudi i teràpia del ronquet i les apnees del son
 • Estudi i teràpia de tumoracions de coll, goll tiroidal, adenopaties (en coordinació amb RADIOLOGIA-ECOGRAFIA, ENDOCRINOLOGIA)

Pàgines web relacionades

Societat Catalana d’Otorinolaringologia (scorl.cat)

Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvico Facial (seorl.net)

oto-rino