Oftalmologia Dr.Tsiplakos

Gabinet Mèdic de diagnosi i Tractament, GD Mèdic, a Girona.


Diagnòstic i tractament mèdic i/o quirúrgic de malalties de l’ull per a nens i adults.

Tècniques diagnòstiques i terapèutiques

Exploracions oculars

 • Refracció: estudi d’agudesa visual i defectes de refracció (miopia, hipermetropia i astigmatisme). Es realitza pel nostre equip d’oftalmòlegs i per un ampli equip d’òptics-optometristes en formació en Centres d’èlit i dilatada experiència. Disposem d’optometristes especialitzats/des en nens i problemes de lecto-escriptura infantil, i som Centre de Referència pel diagnòstic i tractament d’aquests problemes.
 • Funció de la musculatura extraocular: marge d’acció en tots el camps de la mirada, proves d’esteroscòpia, exploració selectiva de l’estrabisme i diplopia. Estudi i medicions detallades d’estrabismes, fòries, tròpies i tot tipus d’alteracions de la visió binocular, estereopsi, acomodació, convergència, etc.
 • Contactologia: adaptació de lens de contacte
  Biomicroscòpia: estudi objectiu del segment anterior (parpelles, conjuntiva, còrnia, iris, pupil.la [3] i cristal.lí)
 • Oftalmoscòpia: estudi objectiu del segment posterior (retina, vitri, nervi òptic, coroides)
  Tonometria: Medició de la Pressió Ocular amb diverses tècniques. Prevenció, diagnòstic i tractament de la Hipertensió Ocular i Glaucoma.
 • Campimetria computaritzada amb programes especials per a Glaucoma, Màcula, Alteracions Neurològiques, Malalties i Distròfies de la Retina, etc.
 • Estudi de la Visió Cromàtica.
 • Sondatge lacrimal
 • Ortòptica i Pleòptica: Reeducació dels Estrabismes i Ambliopia
 • Topografia Corneal. Amb els Topògrafs més avançats. Diagnòstic del Queratocon, tot tipus de patologia de la Còrnia.
 • Paquimetria Corneal. Ecogràfica, per OCT, Orbscan, etc.
 • Ecografia i Biometria Ocular.
 • OCT-HD: Tomografia de Coherència Òptica d’Alta Definició.
 • Retinografia.
 • Fluoroangiografia, Angiografia amb Verd d’Indocianina.
 • Estudi de l’AutoFluorescència.
 • Polarimetria Làser (GDX).
 • Prova de Sensibilitat al Contrast.
 • Entre d’altres…

Cirugia ocular

 • Cataracta amb implantació de cristal.lí artificial – Lent Intraocular. Lents intraoculars monofocals, bifocals, multifocals. Lents especials per Aniridia, pacients fàquics, implants secundaris, tècniques de “piggy-back”* i Cirurgia Refractiva.
 • Estrabisme
 • Glaucoma (Cirurgia clàssica, trabeculectomia, noves tècniques, vàlvules, implants, cirurgia moderna mínimament invasiva)
 • Parpelles. Cirurgia Reparadora i Estètica.
 • Còrnia: Cirurgia Refractiva, LASIK, Transplantament de Còrnia, Queratocon (totes les tècniques actualment existents).
 • Retina. Cirurgia de Retina, Màcula, Injeccions intravítries per a DMAE, etc.
 • Cirurgia Refractiva en general: LASIK, LASEK, PRK. Implants lents fàquiques STAAR per a Alta Miopia. Cirurgia de la Miopia, Astigmatisme, Hipermetropia, Presbícia (vista cansada), etc.
 • Cirurgia de les vies llagrimals.
 • Cirurgia de la Òrbita.
 • Cirurgia Reparadora per a Traumatismes Oculars.
 • Altres tècniques.

(*)Algunes de les tècniques descrites impliquen la participació quirúrgica de reconeguts Oftalmòlegs subespecialistes, segons el cas, col·laboradors del nostre equip, sempre gratuïtament dintre la cobertura de la seva Mútua.

philip tsiplakos