Medicina interna

Gabinet Mèdic de diagnosi i Tractament, GD Mèdic, a Girona

  • Dr. Xavier Busquets Mascorda

Què és la Medicina interna ?

Especialitat que diagnostica i tracta les malalties de l’aparell digestiu, l’aparell respiratori, l’aparell nerviós, l’aparell circulatori, malalties infeccioses, endocrinologia, etc.

Especialitat bàsica per a la distribució i el control de les patologies.

Reconeixements mèdics

  • Història protocol.litzada
  • Exploració sistematitzada

Interconsultes i suport postquirúrgic