Servei de Laboratori d’anàlisis clíniques

Gabinet Mèdic de diagnosi i Tractament, GD Mèdic, a Girona

  • Dr. Esteve Cardelús Aranda
  • Dra. Mª Victòria Falguera Fortet

Què és el Laboratori d’anàlisis clíniques ?

En la medicina actual, seria molt difícil entendre qualsevol centre mèdic sense uns serveis bàsics, complets i eficients d’ajuda a la diagnosi.

El nostre laboratori d’anàlisis clíniques de bioanàlisi posa en funcionament tot un complexe mecanisme de tècniques més o menys sofisticades, destinades a emetre un informe analític, el més precis i ràpid possible

Estructura i funcionament

Extraccions:

Dilluns-divendres: 7:30 a 20:00

Dissabte: 8:00 a 13:00

Horari continuat, es realitzan les preses de mostres en el laboratori o a domicili, si s’escau.

Aparellatge i reactius:

El laboratori és conscient que a part de la qualificació humana de tots els integrants del seu equip, ha de disposar de la tecnologia més avançada, ja que moltes vegades pot determinar la qualitat d’una anàlisi.

Per aixó s’automatitzen les tècniques al nivell més alt possible, de manera que utilitzant els moderns mètodes d’instrumentació i processament de dades puguem assolir els objectius que desitgem.

Control de qualitat:

Els resultats que surten del laboratori han de ser homologables i han de ser de la màxima fiabilitat, és per això que es fan controls de qualitat interns diaris en totes les mostres, a més de controls quinzenals externs, de manera que els resultats es confrontin amb els dels altres laboratoris de Catalunya.

El laboratori està adherit al Programa de Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.

Tècniques analítiques

Un dels objectius del laboratori d’anàlisis clíniques és poder atendre totes les sol.licituds dels pacients que vénen al Centre, per això tenim els serveis d’un laboratori modern a fi de cobrir les especialitats:

  • Hematologia i hemostàsia
  • Bioquímica general
  • Immunologia
  • Microbiologia i micologia clíniques
  • Parasitologia


_MG_2738-2 1_3 lab1