Cardiologia

Gabinet Mèdic de diagnosi i Tractament, GD Mèdic, a Girona

 • Dr. Fernando Freire Vigna

Què és la cardiologia ?

Especialitat de la medicina que s’ocupa del diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties cardiovasculars.

Tipus de consultes

 • Cardiologia clínica general:

Dolor toràcic, fatiga o dispnea, malatia coronària (angina de pit, infart de miocardi), miocardiopaties, estudis de bufs cardíac i valvulopaties, malalties del pericardi, etc.

 • Consulta especialitzada d’arítmies:

Palpitacions, alteracions de ritme cardíac (taquicàrdies, bradicàrdies), etc.

 • Consulta de factors de risc cardiovascular:

Hipertensió arterial, trastorns dels lípids (colesterol i triglicèrids), antecedents familiars de malaltia coronària, etc.

 • Consulta especialitzada de síncope:

Estudi de la pèrdua sobtada del coneixement per causa cardiovascular.

 • Consulta especialitzada de marcapassos:

Indicació, implant i control de funcionament.

Proves complementàries

 • Electrocardiograma de 12 canals
 • Ecocardiograma 2D
 • Ecocardiograma Doppler Color
 • Monitoratge ambulatori de pressió arterial (Holter de pressió arterial)
 • Holter ECG de 24 h de 3 canals i memoria digital
 • Prova d’esforç ergomètrica de 12 derivacions

cardilogia